Behandlingar Djur

Linda Kerbosch +46723287447

Copyright @ All Rights Reserved

Behandlingar Djur


Akupunktur enligt TCM på häst och hund.


Hur går en behandling till?

Jag börjar alltid med att känna igenom hästen/hunden, hur musklerna känns om något ser snett ut med mera. Jag tittar även på helheten, vilket intryck och energi som hästen/hunden visar på och hur ser slemhinnor ut.

Sedan ställer jag en hel del frågor till ägaren för att skapa mig en helhetsbild.

Efter det sätter jag nålar på olika ställen på kroppen för att skapa balans. Nålarna sitter i mellan 30-45 minuter. Under tiden nålarna sitter i kan djuret börja att gäspa och bli trött vilket är normalt då man sätter i gång något i  kroppen. Ibland kan man uppleva en försämring de första tre dagarna efter en behandling vilket inte är farligt men kontakta mig gärna och därför har jag gärna en uppföljning per telefon 4 dagar efter framförallt första behandlingen.Akupunktur enligt TCM

Jag använder ett holistisk synsätt och utgår från hela patienten då tanken är att inte bara behandla symptomen utan även grundorsaken till problemen.

Akupunktur har använts i Kina i tusentals år. Med akupunktur sätter man nålar i specifika punkter på kroppen. Innan behandlingen görs en noggrann undersökning för att ställa diagnos utifrån den kinesiska läran.

Det är viktigt att skilja på den akupunktur som ges enligt TCM och sensorisk stimulering som ges via landstinget främst till smärtpatienter då diagnos ställs utefter västerländskt synsätt.


Lite olika tillstånd som kan behandlas med akupunktur:

Smärta, förebyggande stärker immunförsvaret, trötta, ömmande och smärtsamma muskler, ledbesvär, stress, mag och tarm besvär, trötthet och sömnbesvär, hudproblem, allergier, muskelskador, ödem, depression, oro, ångest, hältor, hormonbesvär (även häst vid brunstproblem och hund vid skendräktighet) , problem ögon/öron, (häst fällor/ fång), snedheter, beroende av alla slag, infertilitet med mycket mer.

 

Kontakta mig gärna om du har funderingar.

GIVETVIS UTESLUTER INGA BEHANDLINGAR LÄKARVÅRD/VETERINÄRVÅRD

Kostnad:


Hund: 450 kr

Häst: 800kr  (reseersättning tillkommer 20kr/mil, går att dela om ni är fler på samma stall)LINDAS ALTERNATIVA

HÄLSOCENTER FÖR DIG OCH DITT DJUR